índex - bibliografia

15/11/07

Resar, prometre molt, i atènyer poc (o donar res)

Variants i sinònims:

  • moltes promeses i poques ateses (SAURA 1884)
  • Resar, prometre molt, i atènyer poc (o donar res) (SAURA 1884)
Equivalents: Bien reza, pero mal ofrece [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Resar, prometre molt, y atanyer poch o donar res | Moltas promesas y pocas atesas (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.