índex - bibliografia

20/11/07

Cada cosa pel que és

Variants i sinònims: Cada cosa pel que és (SAURA 1884).

Equivalents
: Cada cosa para su cosa [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Cada cosa per lo que es (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.