índex - bibliografia

9/11/07

Després d'un temps un altre en ve

Variants i sinònims:

 • A gran pujada, gran baixada (S&C: 28)
 • Com més s’alça més s’abaixa (F: I, 698)
 • Després d'un temps un altre en ve (SAURA 1884)
 • Després d'una pujada, ve una baixada (SAURA 1884)
 • Déu exalça el qui s’humilia (F: I, 698)
 • El porró, com més s’alça, més s’abaixa (F: I, 698)
 • Qui molt s’alça, molt s’abaixa (F: I, 698)
 • Si ets estaca sufrirás, si ets massa ferirás (SAURA 1884)
Equivalents:
 • A gran subida, gran caída [ES] (S&C: 28)
 • A grande montée, grande chute [FR] (S&C: 28)
 • Arribáos, Torgado, que tras la cuesta está lo llano [ES] (SAURA 1884)
 • Cuando ayunque, sufre; cuando mazo, tunde [ES] (SAURA 1884)
 • Dueña que arriba hila abajo se humilla [ES] (F: I, 698)
 • Dueña que en alto hila abajo se humilla [ES] (F: I, 698)
 • Femina quae ex alto nevit, descendit ad sina. [LL] (F: I, 698)
 • The higher standing the lower fall [EN] (S&C: 28)
 • The higher up, the greater the fall [EN] (S&C: 28)
Parèmia segons la font original: Després d'un temps un altre'n ve | Després de una pujada, ve una baixada | Si ets estaca sufrirás, si ets massa ferirás (SAURA 1884).

Explicació:
 • Recomana la prudència de no ambicionar massa, ja que com més alt es puja més fàcil i perillós és de caure’n (SÁNCHEZ FÉRRIZ 2003).
 • Subir mucho y muy de prisa puede resultar contraproducente, y sobre todo peligroso, pues cuanto más alto esté el sitio al que se haya llegado, mayor descalabro podrá producirse al caer. En general, enseña que quien de improviso consigue un destino elevado, está muy expuesto a perderlo [ES] (S&C: 28)
Font:

Cap comentari: