índex - bibliografia

9/11/07

Eixuga't, que sues

Variants i sinònims:

  • Eixuga't, que sues (SAURA 1884)
  • Fregueu-li l'esquena amb palla d'ordi (SAURA 1884)
Equivalents: Arrópate, que sudas [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Aixugat, que suas | Fregauli la esquena ab palla de ordi (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.