índex - bibliografia

23/11/07

En el forn i rentador, es diu tot el mal i bo

Variants i sinònims:

 • Al forn i al rentador es diu tot el mal i tot el bo (AMADES 1951)
 • Al forn i al rentador es xerra el bo i millor (AMADES 1951)
 • Al forn i al rentador se diu tot lo mal i lo bo (FORGAS 1992)
 • Al forn i al rentador se diu tot lo mal i tot lo bo (MORET 1995)
 • Déu ens guardi de forn, de barberia i de rentador (AMADES 1930)
 • En el forn i rentador, es diu tot el mal i bo (SAURA 1884)
 • En es forn i en es rentador, sa gent diu lo bo i millor (PONS LLUCH 1993)
Equivalents:
 • En horno, río y fuego ajeno, se juzga lo malo por lo bueno [ES] (SAURA 1884)
 • En horno, río y fuego ajeno, se juzga lo malo y lo bueno [ES] (LABÈRNIA 1840)
Parèmia segons la font original: En lo forn y rentador, se diu tot lo mal y bo (SAURA 1884).

Explicació: «
Denota qu'en dits llochs las donas murmuran y enrahonan tot lo que saben» (LABÈRNIA 1840).

Nota
: El refrany que recull Amades a Números meravellosos (AMADES 1930), Déu ens guardi de forn, de barberia i de rentador, «vol dir que són llocs de gran xafarderia» (AMADES 1930).

Font:
 • Pere Labèrnia i Esteller (1840): Diccionari de la llengua catalana ab la correspondencia castellana y llatina. Barcelona: Estampa dels Hereus de la V. Pla
 • Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.
Agraïments: A Joan Puig, de Gazophylacium, que em va posar sobre la pista del Labèrnia i em va avançar aquest refrany, amb la citació, l'equivalent i la definició (què més es pot demanar?)

Cap comentari: