índex - bibliografia

15/11/07

Ja fa prou qui als seus s'assembla

Variants i sinònims:

  • Ja fa prou qui als seus s'assembla (SAURA 1884)
  • No fa poc qui s'assembla als seus (SAURA 1884)
  • Qui s'assembla als seus, no se n'ix de llinatge (SAURA 1884)
Equivalents: Bien haya quien a los suyos se asemeja (o parece) [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Ja fa prou qui als seus s'assembla | No fa poch qui sembla als seus | Qui sembla als seus, no se n'ix de llinatge (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

3 comentaris:

helen ha dit...

Busco l'equivalent en català del refrany castellà "quien a los suyos parece, honra merece". "Ja fa prou qui als seus s'assembla", seria el més aproximat? No n'hi ha cap de més semblant? Moltes gràcies

vpamies ha dit...

Helen, jo crec que aquest és un equivalent prou vàlid, oi?

Hi ha algunes variants més:
- No fa poc qui retira als seus
- Benhaja qui als seus semeja
- Ja fa prou qui retira als seus
- No erra qui als seus s'assembla
- No és bord qui als seus s'assembla
- No és bord qui retira als seus
- No fa poc qui als seus s'assembla
- Qui als seus se pareix, honra mereix
- Qui sembla als seus, no ix de llinatge

helen ha dit...

moltíssimes gràcies!