índex - bibliografia

3/11/07

Quan un és afortunat tot li ix bé

Variants i sinònims:

  • A qui Déu afavoreix, es torna ric i no ho coneix (SAURA 1884)
  • Quan un és afortunat tot li ix bé (SAURA 1884)
Equivalents: Aquella es bien casada, que no tiene suegra ni cuñada [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Quant un es afortunat tot li ix bé | Lo qui Déu lo afavoreix, se torna rich y no ho coneix (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.