índex - bibliografia

9/11/07

Si avui ets molt ric, i tens pobres parents, no oblidis que tenen molt grosses les dents

Variants i sinònims:

  • Si avui ets molt ric, i tens pobres parents, no oblidis que tenen molt grosses les dents (SAURA 1884)
  • Si tens pa sec, fes-te sopes; si no tens pa, ningú te'n donarà (SAURA 1884)
Equivalents: A son de parientes, busca que meriendes [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Si avuy ets molt rich, y tens pobres parents, no olvides que tenen molt grossas las dents | Si tens pa sech, feste sopas; si no tens pa, ningú te'n donará (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Cap comentari: