índex - bibliografia

19/12/12

Abans d’entaular plet, fes-hi avinença

Variants i sinònims: Abans d’entaular plet, fes-hi avinença (PUJOL I CAMPENY 2008)

Equivalents:

  • Better a poor compromise than a strong case (Trad.: Millor un compromís pobre que un cas difícil) [EN] (PUJOL I CAMPENY 2008)
  • Cum licet fugere, ne quoerem lite (Trad.: Val més un bon acord que un mal plet) [LL] (PUJOL I CAMPENY 2008)
  • Más vale un buen ajuste que un pleito [ES] (PUJOL I CAMPENY 2008)
  • Un mauvais accommodement vaut mieux qu'un bon procès (Trad.: Un mal acord val més que un bon procés (es sobreentén que judicial)) [FR] (PUJOL I CAMPENY 2008)
Explicació: Ens recomana evitar emprendre accions fortes si podem solucionar els conflictes per altres vies (PUJOL I CAMPENY 2008).

Font: Afra Pujol i Campeny (2008): Els refranys: estudi i equivalències.