índex - bibliografia

27/12/12

Deixa diners als amics si vols tenir enemics

Variants i sinònims: Deixa diners als amics si vols tenir enemics (PUJOL I CAMPENY 2008).

Equivalents: 

  • He, who does lend, loses his friend (Trad.: Aquell que deixa, perd el seu amic) [EN] (PUJOL I CAMPENY 2008)
  • Qui prête aux amis, perd au double (Trad.: Qui deixa als amics, perd el doble) [FR] (PUJOL I CAMPENY 2008)
  • Quien presta, sus barbas mesa [ES] (PUJOL I CAMPENY 2008)
Explicació: Recomana no deixar diners als amics, si els volem conservar com a tals (PUJOL I CAMPENY 2008).

Font: Afra Pujol i Campeny (2008): Els refranys: estudi i equivalències