índex - bibliografia

19/12/12

El necessari és doblement agraït si s’ofereix tot seguit

Variants i sinònims: El necessari és doblement agraït si s’ofereix tot seguit (PUJOL I CAMPENY 2008).

Equivalents: 

  • Better one word in time than two afterwards (Trad.: Millor una paraula a temps que dues després)  [EN] (PUJOL I CAMPENY 2008)
  • La liberalidad espontánea, es siempre más apreciable [ES] (PUJOL I CAMPENY 2008)
  • La libéralité consiste moins à donner beaucoup qu‟à donner propos (Trad.: La llibertat consisteix menys a donar molt que a donar raons) [FR] (PUJOL I CAMPENY 2008)
Explicació: Indica els beneficis que reporta fer les coses a temps (PUJOL I CAMPENY 2008).

Font: Afra Pujol i Campeny (2008): Els refranys: estudi i equivalències.