índex - bibliografia

19/12/12

Passar el teu mal procura, que el temps tot ho cura

Variants i sinònims: Passar el teu mal procura, que el temps tot ho cura (PUJOL I CAMPENY 2008).

Equivalents: 

  • El tiempo cura al enfermo, que no el ungüento [ES] (PUJOL I CAMPENY 2008)
  • Le temps guérit les douleurs et les querelles (Trad.: El temps cura els dolors i les disputes) [FR] (PUJOL I CAMPENY 2008)
  • Time is a great healer (Trad.: El temps és un gran guaridor) [EN] (PUJOL I CAMPENY 2008)
Explicació: Aquest refrany qualifica el temps de guaridor, per tant, amb paciència i esperant que transcorri un període indeterminat de temps, els mals desapareixen; es curen (PUJOL I CAMPENY 2008).

Font: Afra Pujol i Campeny (2008): Els refranys: estudi i equivalències.