índex - bibliografia

19/12/12

La diligència és la mare de la bona ventura

Variants i sinònims: La diligència és la mare de la bona ventura (PUJOL I CAMPENY 2008).

Equivalents: 

  • Diligence is the mother of the good fortune (Trad.: La diligència és la mare de la bona fortuna) [EN] (PUJOL I CAMPENY 2008)
  • La diligencia suple ciencia [ES] (PUJOL I CAMPENY 2008)
  • Qui reste assis sèche, qui va lèche (Trad.: Qui resta assegut eixut, quedarà sec) [FR] (PUJOL I CAMPENY 2008)
Explicació: Assenyala que la diligència crea benestar i prosperitat en els casos català i anglès. En el cas castellà ens diu que l'afany de treballar pot arribar a reemplaçar el coneixement del treballador, i en el cas francès ens diu que és imprescindible ser diligent per aconseguir quelcom. Tots quatre refranys tenen en comú la diligència, però la seva equivalència és parcial (PUJOL I CAMPENY 2008).

Font: Afra Pujol i Campeny (2008): Els refranys: estudi i equivalències.