índex - bibliografia

21/12/12

És prudència consultar el seny abans de parlar

Variants i sinònims: És prudència consultar el seny abans de parlar (PUJOL I CAMPENY 2008).

Equivalents:

  • Hablar sin pensar, es tirar sin apuntar [ES] (PUJOL I CAMPENY 2008)
  • Mal pense qui ne repense (Trad.: Mal pensa qui no repensa) [FR] (PUJOL I CAMPENY 2008)
  • He knows more who speaks least (Trad.: Qui sap més, parla menys) [EN] (PUJOL I CAMPENY 2008)
Explicació: Aconsella reflexionar sobre el que direm abans de dir-ho, per tal d‟evitar dir res inconvenient (PUJOL I CAMPENY 2008).

Font: Afra Pujol i Campeny (2008): Els refranys: estudi i equivalències