índex - bibliografia

21/12/12

La dona, sens menester, no estigui baix al carrer

Variants i sinònims: La dona, sens menester, no estigui baix al carrer (PUJOL I CAMPENY 2008).

Equivalents:

  • Caesar's wife must be above suspicion (Trad.: La dona de Cèsar ha d’estar sota sospita) [EN] (PUJOL I CAMPENY 2008)
  • La mujer y el fraile mal parecen en la calle [ES] (PUJOL I CAMPENY 2008)
  • Toute fille qui sort souvent, montre qu'elle a la tête au vent (Trad.: La mossa (noia) que surt sovint mostra que té el cap al vent) [FR] (PUJOL I CAMPENY 2008)
Explicació: Aquest refrany, de nou amb una ideologia que afortunadament ja ha passat a la història, ens diu que no és convenient que les dones es deixin veure soles pel carrer, ja que això pot donar lloc a rumors sobre què hi fa (PUJOL I CAMPENY 2008).

Font: Afra Pujol i Campeny (2008): Els refranys: estudi i equivalències