índex - bibliografia

19/12/12

La merda, com més es remena, més put

Variants i sinònims: La merda, com més es remena, més put (PUJOL I CAMPENY 2008).

Equivalents:

  • Let sleeping dogs lie (Trad.: Deixeu dormir els gossos que jauen) [EN] (PUJOL I CAMPENY 2008)
  • Para no ensuciarlo, no menearlo [ES] (PUJOL I CAMPENY 2008)
  • Plus on remue la bue, et plus elle pue (Trad.: Com més remenem el fang, més put) [FR] (PUJOL I CAMPENY 2008)
Explicació: Recomana no remoure els assumptes complicats o compromesos (PUJOL I CAMPENY 2008).

Font: Afra Pujol i Campeny (2008): Els refranys: estudi i equivalències.