índex - bibliografia

19/12/12

Creu-me, 'tonto', calla i tindràs medalla

Variants i sinònims: Creu-me, tonto, calla i tindràs medalla (PUJOL I CAMPENY 2008).

Equivalents: 

  • El tonto si es callado, por sesudo es reputado [ES] (PUJOL I CAMPENY 2008)
  • On souhaite la paresse d'un méchant et le silence d'un sot (Trad.: Hom desitja la mandra del dolent i el silenci del ximple) [FR] (PUJOL I CAMPENY 2008)
  • Still tongue makes a wise head (Trad.: Una llengua quieta fa un cap savi) [EN] (PUJOL I CAMPENY 2008)
Explicació: Recomana als ximples de callar, ja que així la seva ximpleria quedarà amagada (PUJOL I CAMPENY 2008).

Font: Afra Pujol i Campeny (2008): Els refranys: estudi i equivalències.