índex - bibliografia

24/10/07

Amor de pare, tot lo demés és aire

Variants i sinònims:

  • Amor de pare, tot lo demés és aire (SAURA 1884)
  • Qui té mare, té consol (SAURA 1884).
Equivalents: A más servir, menos valer [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Amor de pare, tot lo demés es ayre | Qui té mare, té consol SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.