índex - bibliografia

24/10/07

Amistat per interès, no dura perquè no ho és

Variants i sinònims:

  • Amistat per interès, no dura perquè no ho és (SAURA 1884)
  • V. Busca l'amic i no el teu profit
  • De la dona interessada no prenguis amistança, car la pren i llest la llança (SAURA 1884)
Equivalents: Amistad por interés, no dura porque no lo es [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Amistat per interés, no dura perque no ho es | De la dona interesada no prengas amistansa, car la pren y llest la llansa (SAURA 1884).
Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.