índex - bibliografia

25/10/07

Arrima't als bons, i seràs un d'ells

Variants i sinònims:

Equivalents:
  • Anda con viejo, y te dará buen consejo [ES] (SAURA 1884)
  • Arrímate a los buenos y serás uno de ellos [ES] (SAURA 1884)
  • Qui cum sapientibus graditur, sapiens erit [LL] (PERIS 2001) [Trad.: 'qui va amb savis serà savi']
Parèmia segons la font original: Arrimat als bons y serás un de ells | Per tenir bona opinió, procura anar ab lo bo (SAURA 1884).

Nota
: La sentència llatina qui cum sapientibus graditur, sapiens erit, segons Peris (2001), és treta del Llibre de proverbis de la Bíblia.

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.