índex - bibliografia

24/10/07

D'amics, pocs i bons

Variants i sinònims:

  • D’amics pocs i bons (PUJOL I CAMPENY 2008).
  • D'amics, pocs i bons (SAURA 1884).
Equivalents:
  • A quoi vont tant d‟amis ? Un seul suffit quand il nous aime (Trad.: Per què serveixen tants d’amics? Un de sol és suficient quan ens estima) [FR] (PUJOL I CAMPENY 2008).
  • Amigo de uno, enemigo de ninguno [ES] (PUJOL I CAMPENY 2008).
  • Amigo de uno, y enemigo de ninguno [ES] (SAURA 1884).
  • Have but few friends but many acquaintances (Trad.: Tingues pocs amics i força coneguts) [EN] (PUJOL I CAMPENY 2008).
Parèmia segons la font original: De amichs, pochs y bons (SAURA 1884).


Explicació: És millor tenir pocs amics i bons. D'aquesta manera ens estalviarem tenir enemics (PUJOL I CAMPENY 2008)

Font:
  • Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.
  • Afra Pujol i Campeny (2008): Els refranys: estudi i equivalències.