índex - bibliografia

19/10/07

A l'home ric, no li toquis el vestit

Variants i sinònims: A l'home ric, no li toquis el vestit (SAURA 1884).

Equivalents
: al hijo del rico no le toques el vestido [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: al home rich, no li toquis lo vestit (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.