índex - bibliografia

23/10/07

Per a qui no té sembrats, agost és març

Variants i sinònims: Per a qui no té sembrats, agost és març (SAURA 1884).

Equivalents: A los muertos se dice si quieren [ES] (SAURA 1884)

Parèmia segons la font original
: Pera qui no té sembrats, agost es mars (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.