índex - bibliografia

26/10/07

Qui es vol casar, molt s'hi ha de pensar

Variants i sinònims:

  • Abans de casar, molt t'hi has de pensar (SAURA 1884) - (PUJOL I CAMPENY 2008)
  • Qui es vol casar, molt s'hi ha de pensar (SAURA 1884)
Equivalents:
  • Antes de que te cases, mira lo que te haces [ES] (PUJOL I CAMPENY 2008)
  • Antes que te cases, mira lo que haces [ES] (SAURA 1884).
  • Il ne faut pas agir à la légère en mariage (Trad.: No s’ha d’actuar a la lleugera en casament) [FR] (PUJOL I CAMPENY 2008)
  • Marry in haste, repent in leisure (Trad.: Casat de pressa, penedit en l’oci) [EN] (PUJOL I CAMPENY 2008)
Parèmia segons la font original: Qui's vol casar, molt s'hi ha de pensar (SAURA 1884).Explicació: consella meditar profundament el fet de casar-se (PUJOL I CAMPENY 2008).

Font:
  • Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.
  • Afra Pujol i Campeny (2008): Els refranys: estudi i equivalències.