índex - bibliografia

23/10/07

Qui té mal de cap que se'l passi

Variants i sinònims:

  • Qui té cucs que peli fulla (SAURA 1884)
  • Qui té mal de cap que se'l passi
  • Qui té mals de cap, que se'ls passe (SAURA 1884)
  • Qui té pa sec que faci sopes, i qui té pa tou faci rostes (SAURA 1884)
Equivalents:
  • A quien Dios se la diere, san Pedro se la bendiga [ES] (SAURA 1884)
  • Al que le duela la muela, que se la saque (o échela fuera) [ES] (SAURA 1884)
Parèmia segons la font original: Qui té mal de cap que se'l passe | Qui té cuchs que pele fulla | Qui té pa sech que fasse sopas, y qui té pa tou fassi rostas (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.