índex - bibliografia

31/10/07

És ric aquell que està bé amb Déu

Variants i sinònims:

  • És ric aquell que està bé amb Déu (SAURA 1884)
  • Qui té a Déu tot ho té (SAURA 1884)
Equivalents: Aquel es rico, que está bien con Dios [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Es rich aquell que está bé ab Déu | Qui té a Déu tot ho té (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.