índex - bibliografia

10/10/07

Qui no s'ha de morir, tot ho passa (o l'aigua el cura)

Variants i sinònims:

  • quan un està de sort, les cartes soles li juguen (SAURA 1884)
  • Qui no s'ha de morir, tot ho passa (o l'aigua el cura) (SAURA 1884
Equivalents: Al enfermo que es de vida, el agua le es medicina [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Quant un está de sort, las cartas solas li juguen | Qui no se ha de morir, tot ho passa o l'aygua'l cura (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Cap comentari: