índex - bibliografia

1/9/07

Qui treu el cap d'un lloc brut, sempre put

Variants i sinònims:

  • Qui treu el cap d'un lloc brut, sempre put (AMADES 1951) - (PÀMIES 1997a)
  • Qui treu son cap d'un lloc brut, sempre put (SAURA 1884)
Equivalents: De cerca y de lejos, huele a la pocilga el cerdo [ES] (SAURA 1884) - (PÀMIES 1997a).

Parèmia segons la font original:
Qui trau son cap de un lloch brut, sempre put (SAURA 1884).
Nota: Documentat a Amades (1951), com a «Refranys de moral» (PÀMIES 1997a).

Font:
  • Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.
  • Víctor Pàmies i Riudor (1997). En cap cap cap. Dites i refranys sobre el cap (manuscrit). [En línia En cap cap cap. Dites i refranys sobre el cap (pròleg i 50 primeres entrades)].