índex - bibliografia

1/9/07

Si et fa mal el cap, unta't el cul d'oli

Variants i sinònims:

  • Qui té mal de cap que s'unti el cul d'oli (PÀMIES 1997a)
  • Si et fa mal (o si tens mal) de cap, unta't el cul amb oli (SAURA 1884)
  • Si et fa mal el cap, unta't el cul d'oli (PÀMIES 1997a)
Equivalents:
  • A Malvina duélele el tobillo, y sánanle el colodrillo [ES] (SAURA 1884) - (PÀMIES 1997a)
  • Si os duele la cabeza, untáos la rabadilla (o las rodillas) con manteca [ES] (PÀMIES 1997a)
Parèmia segons la font original: Si't fa mal o si tens mal de cap, untat lo cul ab oli (SAURA 1884).

Explicació
: Es diu, satíricament, per al·lusió a la desproporció entre certs mals i els remeis que s'hi apliquen. Es diu quan se senten proposar solucions que no tenen res a veure amb el problema tractat (PÀMIES 1997a).

Localització: Es diu a Manresa i a Pineda (PÀMIES 1997a)

Nota: Una variant diu ... «unta't el peu amb oli», però segur que és una correcció perquè no surti «cul». El restrenyiment era causa freqüent de mal de cap, i untar-se el cul d'oli era un remei casolà prou conegut (PÀMIES 1997a).

Font:
  • Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.
  • Víctor Pàmies i Riudor (1997). En cap cap cap. Dites i refranys sobre el cap (manuscrit). [En línia En cap cap cap. Dites i refranys sobre el cap (pròleg i 50 primeres entrades)].

Cap comentari: