índex - bibliografia

18/9/07

Després de casada la filla (o quan la filla és casada) ixen los gendres

Variants i sinònims:

  • Després de casada la filla (o quan la filla és casada) ixen los gendres (SAURA 1884)
  • V. Quan fou mort el combregaren
  • Quan la filla és maridada, surten els gendres (BALBASTRE 1977)
Equivalents: A la hija casada, salen los yernos [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original: Després de casada la filla, o quant la filla es casada ixen los gendres (SAURA 1884).

Font:
  • Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.
  • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.