índex - bibliografia

30/6/07

D'una espira, un gran foc

Variants i sinònims: D'una espira, un gran foc (DIÀFORA 1982).

Equivalents
: Causas pequeñas producen grandes efectos [ES] (DIÀFORA 1982)

Font
: Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.