índex - bibliografia

6/6/07

On n'hi ha hagut sempre en queda

Variants i sinònims: On n'hi ha hagut sempre en queda (CONCA 1988).

Equivalents: Quien tuvo, retuvo [ES].

Nota: El refrany català és tret de CONCA (1988): Els refranys catalans. València: Ed. 3 i 4.