índex - bibliografia

1/6/07

Tots els extrems són dolents

Variants i sinònims:

  • Tots els extrems són dolents (BALBASTRE 1977)
  • Tots els extrems són viciosos (SAURA 1884)
Equivalents:
  • Coge el peregil, pero no de raiz [ES] (SAURA 1884)
  • Los extremos se tocan [ES] (BALBASTRE 1977)
Parèmia segons la font original: Tots los extrems son viciosos (SAURA 1884).

Nota: Em sembla que la parèmia catalana [Tots els extrems són dolents] i l'equivalent proposat per Balbastre (1977) [Los extremos se tocan] tenen sentits diferents. En aquest sentit, em sembla molt més encertat l'equivalent que proposa Saura (1884) [Coge el perejil, pero no de raíz].

Font:
  • Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.
  • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.