índex - bibliografia

13/6/07

Fins a setanta d'abril no et llevis fil

Variants i sinònims:

 • A l'abril no et llevis un fil (PARÉS 1997)
 • Fins a setanta d'abril no et llevis fil (CONCA 1998)
 • Fins a setanta d'abril no et llevis un fil (PARÉS 1997)
 • Pel mes d'abril no et llevis un fil (PARÉS 1997)
 • Pel mes d'abril no et toquis fil (D. y M. 1854)
 • Per l'abril no et llevis un fil (PARÉS (1997)
Equivalents:
 • Hasta cuarenta de mayo no te quites el sayo [ES] (D. y M. 1854)
 • Hasta el cuarenta de mayo no te quites el sayo [ES] (PARÉS 1997)
 • Hasta el cuarenta de mayo, no te quites el sayo; y si el tiempo es importuno, hasta el cuarenta y uno [ES] (PARÉS 1997)
Parèmia segons la font original: Per lo mes de abril no ten toques fil (D. y M. 1854).

Explicació: Adverteix que no ens hem d'alleugerar de roba abans de temps (font original: Adv. que nos deu alleugerar de roba abans de témps) (D. y M. 1854).

Font
:

 • D. y M. (1847): Diccionario catalan-castellano y vice versa, Barcelona, Agencia Médica Catalana / Imprenta de J. Roger, 1847 (2a de 1854). Apéndice: Colección de refranes catalanes con su correspondencia castellana (27 pàg.).
 • Parés i Puntas, Anna (1997): Diccionari de refranys català-castellà castellà-català. Barcelona, Edicions 62. Col·lecció «El Cangur diccionaris», núm. 240.