índex - bibliografia

1/6/07

Val més or que no pesa

Variants i sinònims: Val més or que no pesa (BALBASTRE 1977).

Equivalents: Vale más oro que no pesa [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.