índex - bibliografia

1/6/07

Tothom hi és criat i molts pocs en són triats

Variants i sinònims: Tothom hi és criat i molts pocs en són triats (BALBASTRE 1977).

Equivalents: Muchos son los llamados y pocos los escogidos [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.