índex - bibliografia

16/6/07

Home de banys, home de pocs anys

Variants i sinònims: Home de banys, home de pocs anys (DIÀFORA 1982).

Equivalents: De los cuarenta para arriba no te mojes la barriga [ES] (DIÀFORA 1982).

Font: Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.