índex - bibliografia

13/6/07

Tant me fa barral com ampolla

Variants i sinònims:

  • Tant me fa barral com ampolla (CONCA 1987)
  • Tant se me'n dóna blanc com negre (CONCA 1987).
Equivalents: A mi plim, yo duermo en Pikolín [ES].

Nota: Els refranys catalans són trets de CONCA (1987): Paremiologia. València: Universitat de València.