índex - bibliografia

8/6/07

Qui les cerca les troba

Variants i sinònims: Qui les cerca les troba (CONCA 1988).

Equivalents: Quien busca, encuentra [ES].

Nota: El refrany català és tret de CONCA (1988): Els refranys catalans. València: Ed. 3 i 4.