índex - bibliografia

15/6/07

A cent anys, coteta verda

Variants i sinònims:

 • A cent anys, coteta verda (SAURA 1884) - (FONT 1900) - (AMADES 1951) - (AMADES 1978) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (GIMENO 1989) - (FARNÉS 1992) - (CONCA 1993) - (PONS LLUCH 1993) - (FARRÀS 1998) - (PUJOL 1999)
 • A la vellea, el dimoni es fa sabater (ZÈFIR 2013)
 • A la vellesa, el dimoni sabater (DCVB 1926-68)
 • A les velleses es fan les bestieses (ZÈFIR 2013)
 • A les velleses, les bestieses (ZÈFIR 2013)
 • Gat vell i la cua verda (SAURA 1884)
 • Vell pintat, judici perdut (SAURA 1884)
Equivalents:
 • A la vejez viruelas [ES] (SAURA 1884) - (DIÀFORA 1982)
 • A rocín viejo, cabezadas nuevas [ES] (SAURA 1884)
Explicació:
 • N'hi ha amb sentit figurat, comprenen idees que no són expressades per les paraules ni per la frase (AMADES 1951).
 • Impropi de l'edat (PERRAMON 1979).
 • La cota és un vestit usat antigament i també la bata que duien els escolans. El refrany al.ludeix al ridícul que fan aquelles persones que actuen de manera impròpia de la seva edat (GIMENO 1989).
 • Ho diuen d'una persona o cosa vella que du alguna aparença de nou (D.) La canya verda és símbol de gratitud a la consecució d'un fi (PONS LLUCH 1993).
Font:
 • Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà. Barcelona: Ed. Diàfora.