índex - bibliografia

16/6/07

Qui és amo governa

Variants i sinònims:

 • A Catalunya i a Castella, el cavall porta la sella (ESPUNYES 2007)
 • A la taula i al llit, la dreta és del marit (ESPUNYES 2007)
 • V. Cal obeir al superior
 • El que paga, mana (GISBERT 2011) 
 • Qui és amo governa (DIÀFORA 1982) - (GIMENO 1989) - (PARÉS 1997)
 • Qui mana a can Ribot, l'amo o el porc? (ESPUNYES 2007)
 • Qui mana, mana (ESPUNYES 2007)
 • Qui té l'ase, fa el preu (ESPUNYES 2007)
Equivalents:
 • Donde hay patrón no manda marinero [ES] (DIÀFORA 1982) - (GIMENO 1989) - (ESPUNYES 2007) - (GISBERT 2011)
 • Quien paga, manda [ES] (GISBERT 2011)
Explicació:
 • A més de tenir el nomenament d'amo, cal saber fer el paper per ser obeït (GIMENO 1989).
 • Qui té els mitjans de poder influeix sobre els altres, tant si volen com si no (GISBERT 2011).
Font: