índex - bibliografia

5/6/07

Per fer el civet, cal la llebre

Variants i sinònims:

  • Per fer el civet, cal la llebre (BELLMUNT 1992)
  • Vendre la pell de l'ós abans de caçar-lo (BELLMUNT 1992)
Equivalents: Ser como el cuento de la lechera [ES] (BELLMUNT 1992).

Nota: Es diu a la Vall d'Aran.

Font: Tret de Bellmunt i Figueras (1992): Fets, costums i llegendes. Vall d'Aran. Refranys. Lleida: Ed. Virgili i Pàges.