índex - bibliografia

1/6/07

Val més una mica que gens

Variants i sinònims: Val més una mica que gens (BALBASTRE 1977).

Equivalents: Más vale tarde que nunca [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.