índex - bibliografia

8/6/07

El que és promès, sigui atès

Variants i sinònims:

  • Allò (o el) que s'ha promès ja és deute (ESPUNYES 2007)
  • El que és promès ha de ser atès (ESPUNYES 2007)
  • El que és promès, sigui atès (CONCA 1988)
  • Qui més promet? El carall quan està dret. I quan torna a estar pla, ben poca cosa et vol donar (ESPUNYES 2007)
  • Qui promet ho deu (o s'obliga) (ESPUNYES 2007)
  • Una promesa és deure (CONCA 1988)
Equivalents: Lo prometido es deuda [ES].

Nota: Els refranys catalans són trets de CONCA (1988): Els refranys catalans. València: Ed. 3 i 4.

Font: Josep Espunyes i Esteve (2007): Dites, locucions i frases fetes. Barcelona: Ed. Proa. Col. «Les Eines, 49».