índex - bibliografia

6/6/07

A l'abril, totes caben en un barril

Variants i sinònims:

  • A l'abril, cada gota en val mil (LÓPEZ 2007)
  • A l'abril, totes caben en un barril (SERRA I BOLDÚ 1986)
Equivalents:
  • En abril, aguas mil y todas caben en un barril [ES] (LÓPEZ 2007)
  • Mes de abril, poca agua, nubes mil [ES] (SERRA I BOLDÚ 1986)
Font: