índex - bibliografia

1/6/07

Tururut, qui gemega ja ha rebut

Variants i sinònims: Tururut, qui gemega ja ha rebut (BALBASTRE 1977).

Equivalents: A quien Dios se la dé, san Pedro se la bendiga [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Tret de Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.