índex - bibliografia

8/6/07

Qui té art va a qualsevol part

Variants i sinònims: Qui té art va a qualsevol part (CONCA 1988).

Equivalents: El que vale, vale [ES].

Nota: El refrany català és tret de CONCA (1988): Els refranys catalans. València: Ed. 3 i 4.