índex - bibliografia

1/6/07

Si vols perdre un amic, deixa-li diners

Variants i sinònims: Si vols perdre un amic, deixa-li diners (BALBASTRE 1977).

Equivalents: Pedir prestado causa enfado [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Tret de Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.