índex - bibliografia

30/6/07

El diable quan és vell, sap més per experiència que per consell

Variants i sinònims:

Equivalents: Sabe más el diablo por viejo que por consejo [ES] (DIÀFORA 1982).

Font: Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.