índex - bibliografia

1/6/07

Tres són curtes i quatre són llargues

Variants i sinònims: Tres són curtes i quatre són llargues (BALBASTRE 1977).

Equivalents: No hay modo de ajustarlo, si alcanza no llega [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

Cap comentari: